Skip to main content
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Innowacyjna Fizjoterapia

9 kwietnia 2022 roku w formie hybrydowej odbyła się Konferencja Naukowa poświęcona fizjoterapii. Organizatorem wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

W problematykę Konferencji wprowadziły nas wystąpienia Gości Honorowych: dr hab. n. o zdr. Małgorzaty Domagalskiej-Szopy (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) oraz dr hab. n. med. Aleksandry Truszczyńskiej-Baszak, prof. AWF (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie). Po każdym wykładzie nastąpiła dyskusja panelowa, podczas której słuchacze wystąpień mogli zadawać pytania Gościom Honorowym. Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia uczestników, którzy przedstawili swoje wyniki badań w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia zgromadziła pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków bezpośrednio związanych z fizjoterapią. Wydarzenie pozwoliło na wymianę aktualnej wiedzy, dyskusję nad poruszaną problematyką, a także integrację środowiska naukowego.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa, Zakład Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Tytuł wystąpienia: Rozwój Psychomotoryczny czy Edukacja Sensomotoryczna?

dr hab. n. med. Aleksandra Truszczyńska-Baszak, prof. AWF, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Metoda McKenziego diagnostyka i terapia w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego

Komitet Naukowy:

  • dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • dr hab. n. med. Aleksandra Truszczyńska-Baszak, prof. AWF, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • dr n. o zdr. Joanna Fidut-Wrońska, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. o zdr. Teresa Stawińska, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. o zdr. Beata Wójcik, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. med. Gustaw Wójcik, Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

PATRONAT HONOROWY:

- Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A

- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy

- Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

- Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

PATRONAT MEDIALNY:

- Czasopismo Rehabilitacja w Praktyce

- Miesięcznik Terapia

- Poradnikzdrowie.pl

- Portal Fizjoplaner.pl

- Serwis medinwestycje.pl