Skip to main content
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Innowacyjna Fizjoterapia

22 kwietnia 2023 roku odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia. Spotkanie zgromadziło wielu naukowców, specjalistów oraz praktyków z różnych dziedzin, którzy przedstawili swoje spostrzeżenia i analizy na temat tego ważnego oraz dynamicznie rozwijającego się obszaru medycyny.

Podczas Konferencji uczestnicy skupili się na prezentacji najnowszych badań naukowych dotyczących fizjoterapii. Zaprezentowano wyniki badań z zakresu skuteczności różnych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu chorób, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów czy urazy kręgosłupa. Dyskutowano także o nowych trendach w fizjoterapii, takich jak m.in. neurorehabilitacja, a także rehabilitacji pacjentów po przebytych operacjach lub COVID-19.

Gośćmi Honorowymi Konferencji byli:

dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska, Zakład Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Tytuł wystąpienia: Ból nocyplastyczny – nowym wyzwaniem w medycynie i fizjoterapii

dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; Mazowiecki Szpital Bródnowski Oddział Neurochirurgii w Warszawie

Tytuł wystąpienia: Neurochirurgia XXI wieku – tendencje i wyzwania w fizjoterapii

Komitet Naukowy Konferencji zasilili:

dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,

dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska, Zakład Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med. Jolanta Taczała, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Dziecięcej, Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. o zdr. Beata Wójcik, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. o zdr. Szymon Wyszyński, Wydział Medyczny Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Patronatem Honorowym Konferencję objęli:

- Polskie Towarzystwo Fizjoterapii;

- Polskie Towarzystwo Rehabilitacji;

- Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Patronatem Medialnym Konferencję objęli:

- czasopismo Fizjoterapia Polska;

- Miesięcznik Terapia;

- portal Fizjoplaner.pl;

- Rehabilitacja w praktyce – serwis i czasopismo;

- Serwis Medinwestycje.pl;

- Serwis rehabilitacjawpolsce.pl.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie fizjoterapii. Przedstawione wyniki badań naukowych i analiz praktycznych pozwoliły na zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie fizjoterapii oraz na opracowanie skuteczniejszych metod leczenia i rehabilitacji. Organizatorem Wydarzenia była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.