Skip to main content
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Innowacyjna Fizjoterapia

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna fizjoterapia odbyła się 24 kwietnia 2021 roku w formie spotkania online. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 uczestników reprezentujących 26 jednostek naukowych z całej Polski. W Konferencji wzięli udział również pracownicy placówek fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Celem spotkania była interdyscyplinarna dyskusja dotycząca nowoczesnego podejścia do fizjoterapii, w tym metod leczenia czy innowacyjnych sprzętów do terapii.

W tematykę Konferencji wprowadziły na wystąpienia Gości Honorowych:

  • dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR – Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Tytuł wystąpienia: Elektromechaniczne systemy wspomagania chodu – nowe ścieżki w fizjoterapii

  • dr n. med. Agnieszka Karska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie

Tytuł wystąpienia: Dysfunkcje dna miednicy u pacjentów leczonych onkologicznie

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zaprezentowania swoich prac w postaci wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR, Katedra Fizjoterapii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
  • dr n. med. Agnieszka Karska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie
  • dr n. med. Jolanta Taczała, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. o zdr. Beata Wójcik, Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • dr n. med. Gustaw Wójcik, Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Organizacyjny:

Beata Bujalska
Ewelina Chodźko
Alicja Danielewska
Monika Iwaniuk
Joanna Jędrzejewska
Kinga Kalbarczyk
Kamil Maciąg
Monika Maciąg
Izabela Mołdoch-Mendoń
Konrad Skrzątek
Marcin Szklarczyk
Paulina Szymczyk

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Klaster Medycyny Lubelskiej
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL

Patronat Medialny
fizjoplaner.pl
TV Student
Medicus – Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
Rehabilitacja w praktyce