Skip to main content
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Innowacyjna Fizjoterapia

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacyjna fizjoterapia" była zaplanowana na 4-5 kwietnia 2020 roku, jednak ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju została przełożona na 28 sierpnia 2020 roku. Konferencja odbyła się w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie w formie stacjonarnej z możliwością uczestnictwa  zdalnego (online). W Konferencji wzięło udział ponad 40 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Gośćmi tegorocznej Konferencji byli:

 • dr n. med. Gustaw Wójcik(Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)

Tytuł wystąpienia: Wybrane zespoły bólowe kręgosłupa w diagnostyce obrazowej

 • dr n. o zdr. Beata Wójcik(Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Tytuł wystąpienia: Opóźnić starość? Zadania treningu funkcjonalnego

 • dr Anna Poświata (Clinical Manager, EGZOTech)

Tytuł wystąpienia: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w telerehabilitacji

 • mgr Marcin Lenart (Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe Sport-Med)

Tytuł wystąpienia: Typowe urazy w piłce nożnej i ich profilaktyka

 

Konferencja rozpoczęła się od wystąpień Gości Honorowych. Następnym punktem wydarzenia były prezentacje prelegentów. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentować swoje prace w formie wystąpień ustnych lub/i posterów naukowych. Wydarzenie przyczyniło się do zwiększenia świadomości na temat schorzeń, z jakimi zmaga się współczesne społeczeństwo, leczenia chorób oraz rehabilitacji, a także pozwoliło wskazać nowe możliwości w zakresie fizjoterapii.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. UM,Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Mariusz Drużbicki, Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Roman Heider,Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr n. o zdr. Agnieszka Kotwica, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Teresa Stawińska, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Anna Szulc,Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. o zdr. Beata Wójcik,Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr n. med. Gustaw Wójcik, Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Komitet Organizacyjny:

Ewelina Chodźko
Alicja Danielewska
Kamil Maciąg
Monika Maciąg
Izabela Mołdoch
Marcin Szklarczyk
Magdalena Śliwa
Kamila Talarek

Patronat Honorowy:
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Klaster Medycyny Lubelskiej
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL

Patronat Medialny:
fizjoplaner.pl
medicalonline.pl
Medicus – Miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej
Rehabilitacja w praktyce
TV Student