Skip to main content
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Innowacyjna Fizjoterapia

13-14 kwietnia 2019 r. w Centrum Analityczno Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECO-TECH COMPLEX (ul. Głęboka 39, 20-612) w Lublinie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna fizjoterapia. W Konferencji wzięło udział ponad 65 osób z 23 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele firm oraz portali internetowych.

Gośćmi tegorocznej Konferencji Innowacyjna fizjoterapia byli:
 Marta Urbańska – Dyrektor Obsługi Audytów Zewnętrznych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
Tytuł wystąpienia: RODO a ochrona wrażliwych danych w fizjoterapii
 Dr n. med. Gustaw Wójcik – Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tytuł wystąpienia: Zmiany strukturalne tkanek w obrębie kręgosłupa lędźwiowego u chorych z dyskopatią lędźwiowa
 Grzegorz Hawryło – Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic – www.ibnps.eu
Tytuł wystąpienia: Biofeedback – innowacyjna forma rehabilitacji

Podczas dwudniowych obrad odbyło się 5 sesji wystąpień ustnych oraz 1 sesja posterowa. Dyskusja skupiała się wokół interdyscyplinarnego podejścia do fizjoterapii, najnowszych wyników badań, a także roli fizjoterapii w neurologii, pediatrii i sporcie. W wydarzeniu uczestniczyli fizjoterapeuci, osoby ze środowiska medycznego oraz około medycznego. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość nawiązania wielu kontaktów branżowych, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości, jak i poszerzenia swojej wiedzy i doświadczeń.

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-Borowicz, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. UM, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Dr n. o zdr. Teresa Stawińska, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Dr n. o zdr. Anna Szulc, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Dr n. med. Gustaw Wójcik, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • Dr n. o zdr. Kamil Zaworski, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Organizatorzy:

– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Komitet Organizacyjny:

 • Ewelina Chodźko
 • Alicja Danielewska
 • Magdalena Jaskowiak
 • Aneta Kasprzak
 • Weronika Kasprzycka
 • Kamil Maciąg
 • Monika Maciąg
 • Aleksandra Surma
 • Marcin Szklarczyk
 • Joanna Wodzińska
 • Ewa Wojtowicz
 • Barbara Wrzyszcz

Patronat Honorowy:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii,
 • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji,
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Patronat Medialny:

 • Portal internetowy www.rehabilitacja.elamed.pl,
 • Kwartalnik Medyczny Lege Artis,
 • Portal internetowy www.fizjoplaner.pl.