Skip to main content
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Innowacyjna Fizjoterapia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia odbyła się 21-22 kwietnia 2018 r. w ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie. W Konferencji wzięło udział 60 przedstawicieli 21 ośrodków naukowych z całego kraju. Wśród nich nie zabrakło Uczestników, którzy zaprezentowali ciekawe i aktualne tematy z zakresu fizjoterapii. Innowacyjne podejście do tej dziedziny nauki przyczyniło się do zwiększenia świadomości występujących problemów i schorzeń wśród społeczeństwa a także rzuciło nowe światło na możliwą pomoc z zakresu fizjoterapii osób dorosłych i dzieci.

Gościem Honorowym był Pan Dr n. o kult. fiz. Adam Fijewski – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który zaprezentował wykład pt.: Trening zdrowia – nową specjalnością medyczną?.
Owocem obrad w interdyscyplinarnym gronie była aktualizacja wiedzy i zacieśnienie współpracy w obszarze fizjoterapii.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paprocka-BorowiczZakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Katedra Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCSZakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr n. o zdr. Joanna Fidut-WrońskaZakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o kult. fiz. Adam FijewskiII Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. o zdr. Teresa StawińskaZakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o zdr. Anna SzulcZakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. med. Jolanta TaczałaZakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr n. o zdr. Beata WójcikII Zakład Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dr n. med. Gustaw WójcikWydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr n. o zdr. Kamil ZaworskiWydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr Ilona BorzęckaZakład Balneoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr Piotr JózefowskiZakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Patronat nad Konferencją objęli:

Patronaty Honorowe:
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Patronaty Medialne:
• fizjoplaner.pl
• medtube.net
• Rehabilitacja w praktyce

Organizator:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL