Skip to main content
Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Innowacyjna Fizjoterapia

W dniach 25-26 kwietnia 2015 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w Lublinie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacyjna Fizjoterapia – neurologia, pediatria, sport". Celem Wydarzenia było stworzenie panelu dyskusyjnego skupionego wokół interdyscyplinarnego podejścia do fizjoterapii i poruszenie jej roli w neurologii, pediatrii i sporcie oraz udowodnienie, że fizjoterapia to praktyczna, aplikacyjna, pełna wyzwań i pasji nauka. Podczas Konferencji Uczestnicy podzielili się wynikami badań własnych, ciekawymi zagadnieniami naukowymi, doświadczeniami ze swojej kariery zawodowej oraz własną pasją do prezentowanego zagadnienia.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Rady Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska
• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
• JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
• JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
prof. dr hab. Marek Ziętek
• JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Jacek Nikliński
• JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
• JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
prof. dr hab. Adam Zając
• JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska
• JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
• JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Klimek

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:
•Czasopismo Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja
• Czasopismo Rehabilitacja w praktyce
• Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska
• Portal branżowy Serwis-Masazysta.pl
• Portal branżowy Fizjo Passion Twoje źródło zdrowia
• Portal branżowy Fizjoterapia.info

Organizację Wydarzenia wsparli Sponsorzy:
• Stasiak medical team www.stasiak-med.pl
• TB Polska www.tb-polska.pl
• ABC N System www.abcnsystem.com.pl
• Koordynacja www.koordynacja.com.pl

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
• dr n. o zdr. Teresa Stawińska
• dr n. med. Jolanta Taczała
• dr n. med. Bożenna Klenk-Majewska
• dr n. kul. fiz. Arkadiusz Cieśliński
• dr n. med. Andrzej Jurkiewicz
• dr inż. Jarosław Zubrzycki
• mgr Rafał Choina
• mgr Katarzyna Macheta

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady przygotowane przez zaproszonych Gości:
• Adrian Michałek, PHU Technomex, pt. Reedukacja chodu u pacjenta hemiplegika z wykorzystaniem egzoszkieletu EKSO GT
• Piotr Czapla, PHU Technomex pt. Współczesna ocena i trening szybkości, zwinności oraz skoczności
• dr inż. Jarosław Zubrzycki, inż. Monika Mańko pt. Zastosowanie metod Rapid Prototyping do projektowania endoprotez
• lek. med. Jacek Maksymiuk, Robert Karpiński pt. Szybka rehabilitacja po protezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego
• mgr Andrzej Michoń pt. Rola żywienia w zapobieganiu kontuzji układu kostno-stawowego

Największym zainteresowaniem Uczestników oraz zaproszonych Gości cieszył się pokaz egzoszkieletu rehabilitacyjnego EKSO GT oraz systemu fotokomórek „Smart Speed”.

Podczas dwóch dni Konferencji uczestnicy mieli możliwość prezentacji prac przeglądowych oraz wyników badań własnych w sesji wystąpień ustnych oraz sesji posterów naukowych. Prace były oceniane przez Komisję Naukową, w której skład wchodzili:
• dr n. o zdr. Teresa Stawińska
• dr inż. Jarosław Zubrzycki
• mgr Rafał Choina
• mgr Andrzej Michoń

Zarówno w sesji wystąpień ustnych, jak i w sesji posterów naukowych Komisja Naukowa wybrała 3 najlepsze prace oraz wyróżnienia:
Wystąpienia ustne
I miejsce – Justyna Miodowska Wykorzystanie joysticka komputerowego przy ocenie postępów rehabilitacji ręki
II miejsce – Rafał Szafraniec Porównanie efektywności gimnastyki prowadzonej w wodzie i sali gimnastycznej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa
III miejsce – Urszula Wójtowicz Wpływ sportu na występowanie nietrzymania moczu u kobiet
Wyróżnienie – Karolina Załuska Wykorzystanie symulacji medycznej jako innowacyjnej formy kształcenia studentów fizjoterapii

Postery naukowe
I miejsce – Łukasz Kops Zastosowanie kinesiotapingu jako formy fizjoterapii po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej
II miejsce – Piotr Kulesza Rozpoznanie stanu zawartości pierwiastków śladowych w chrząstce międzykręgowej. W poszukiwaniu związku z możliwymi procesami degeneracyjnymi w odcinku szyjnym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
III miejsce – Mateusz Niścior, Monika Adamczyk Zastosowanie biomateriałów w implantologii
Wyróżnienie – Marta Rosołek Komponenta bólu neuropatycznego w niespecyficznych bólach krzyża.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Każdy Uczestnik Konferencji miał możliwość wzięcia udziału w jednym z warsztatów:
• Wystąpienia publiczne – jak mówić aby ludzie chcieli nas słuchać
• Łokieć tenisisty – postępowanie fizjoterapeutyczne z zastosowaniem terapii
• Rola fizjoterapeuty w sporcie – doświadczenia z pracy zawodowej

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ok. 80 osób reprezentujących ponad 20 różnych podmiotów z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, fizjoterapeuci czynni zawodowo, a także lekarze. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 30 prac poruszających najnowszych zagadnień dotyczące interdyscyplinarnego podejścia do fizjoterapii.

W ramach udziału w Konferencji Uczestnicy mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Podczas Wydarzenia przygotowano filmik podsumowujący Konferencję dostępny www.goo.gl/pvxcTq.